• Jackkrit Anantakul

Perseverance มานะบากบั่น

ปี 2020 ที่ผ่านมาได้เรียนรู้หลายอย่าง ผมบันทึกใน blog รวมถึงวาดรูป เพื่อแบ่งบันและได้คิดทบทวนมากขึ้น ผมได้ผ่านปัญหาต่าง ๆ แต่ปัญหาเหล่านั้นกลับทำให้ผมมั่นคงมากขึ้น เมื่อผมยึดมั่นไม่หวั่นไหวด้วยเชื่อมั่นในพระเยซู ว่าผมจะผ่านได้ได้ด้วยชัยชนะในพระเยซูและพระเยซูเป็นความมั่นคงที่แท้จริง


"เพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้น ทำให้เกิดความทรหดอดทน" ยากอบ บทที่ 1 ข้อที่ 3

เมื่อผมไม่เข้าใจในปัญหา ผมจะเลือกอธิฐานและอ่านไบเบิล วันนั้นผมได้ ยากอบ บทที่1 ข้อ3 ได้บอกว่า "เพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้น ทำให้เกิดความทรหดอดทน" ผมสนใจคำว่า บททดสอบ ความอดทน ความทรหดอดทน เมื่อผมนั่งคิดถึงคำเหล่านี้ ผมก็นึกถึงสิ่งที่อยู่ไบเบิลคำว่า นักกีฬา ผมเริ่มหยิบ iPad มาวาด ผมเริ่มต้นวาดรูปนักวิ่ง แต่เป็นนักวิ่งที่มีหน้าคนอยู่บนตัว ผมนึกการที่สิ่งต่างผู้คน ถ้อยคำที่ได้ยิน เหมือนเรากำลังวิ่งผ่านผู้คน เรื่องราวต่างๆในแต่ละวัน แต่ละวันเป็นบททดสอบความอดทนของเรา ว่าเราจะตอบสนองต่อสิ่งต่างๆอย่างไร ด้วยท่าทีไหน นักกีฬาต้องมีการฝึกซ้อม และมีความหวัง ในชัยชนะ ที่เราไม่ได้เห็นด้วยตา เขามองไปที่เป้าหมาย พระเยซูเป็นชัยชนะที่แท้จริงที่เราได้รับแล้ว และ ผมมองไปด้วยความเชื่อที่ชัยชนะนั้น
จากนั้นผมก็ลองเขียนตัวหนังสือออกมาหลายแบบ ด้วยการเขียนแบบอิสระในงาน ส่วนนึงที่ช่วงนี้คิดถึงคือการวาดอิสระการทำงานแบบนี้ในช่วงนี้ (จริงๆงานเนี๊ยบๆ ผมก็เริ่มจาก sketch แบบนี้ก่อนจะทำให้เนี๊ยบในคอม)


ขณะที่ผมกำลังวาดรูปนักกีฬาผมนึกถึง อ.เปาโล ที่ได้เปรียบเทียบการมุ่งสู่หลักชัย ด้วยการโน้มไปข้างหน้า ลืมสิ่งที่ผ่านพ้นไปว่า

"พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าฉวยไว้ได้แล้ว แต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่ง คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมา แล้วโน้มตัวไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า และข้าพเจ้าบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัย เพื่อจะได้รับรางวัลคือการทรงเรียกแห่งเบื้องบนซึ่งมีในพระเยซูคริสต์ " ฟีลิปปี บทที่ 3 ข้อ13-14

'การเริ่มต้นใหม่' การลืมสิ่งที่ผ่านพ้นไปด้วยความเชื่อว่าโลหิตพระเยซูได้ชำระบาปของผมแล้วเมื่อผมต้อนรับพระองค์ให้เป็นผู้ไถ่บาปในชีวิตผม สิ่งนี้เป็นรางวัล เป็นของขวัญ เป็นข่าวดีแก่มนุษย์ ทำให้ได้ชีวิตใหม่ทางพระคุณ ได้เริ่มต้นใหม่ เพื่อที่จะรัก และรู้จักการให้อภัยผู้อื่นเหมือนที่พระเจ้าให้อภัยเรา

'ชีวิตใหม่' ประโยคนี้ฟังแล้วรู้สึกตอนเช้าที่ตื่นมาแล้วรู้สึกสดชื่นแม้เราจะเจอเรื่องร้าย แต่เมื่อนึกถึง "ชีวิตใหม่ในพระคริสต์เสมอ" ก็ทำให้เตือนตัวเองให้ไม่ลืมว่าเราเป็นสิ่งใหม่ๆ แล้ว เติบโตขึ้นเป็นสิ่งใหม่ๆ แล้วลืมสิ่งที่ไม่ดี ปัญหาต่างๆ เมื่อผมค้นหาในไบเบิล ด้วยคำว่า 'ชีวิตใหม่'

"ตามทางใหม่และเป็นทางที่มีชีวิต ซึ่งพระองค์ได้ทรงเปิดออกให้เราผ่านเข้าไปทางม่านนั้น คือทางพระกายของพระองค์" ฮีบรู 10:20 TH1971

เป็นชีวิตใหม่ ที่ผมได้ผ่านทางพระเยซู ที่เห็นความจริง ผ่านความโรคซึมเศร้าในอดีตอย่างอัศจรรย์ และสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผมได้รับการอภัยบาปที่ผมไม่สามารถแก้ด้วยการกระทำของผมเลย พระเยซูเป็นผู้เปิดออกให้เราได้รับการอภัย เข้าสู่การคืนดี และ เข้าสู่ชีวิตใหม่ในพระเยซู ชีวิตใหม่นี้คือการที่เราเข้าในพระองค์ เป็นพระคุณที่เราควรอยู่ด้วยการสนิทกับพระองค์ เพื่อรู้ว่าชีวิตเราควรดำเนินยังไง และ สิ่งต่าง ๆ บนโลกเป็นเพียงชั่วคราว เดี๋ยวสิ่งเหล่านั้นก็ผ่านพ้นไป แต่ความเชื่อในความรักของพระเยซู ใช้ความรักในพระเยซูผ่านเรื่องต่างๆ ผ่านมุมมองความรักของพระองค์ทำให้เราเข้าใจ มีความรัก และ เติบโตขึ้น

"เหล็กลับเหล็กให้คมได้ฉันใดคนหนึ่งก็ลับเพื่อนของตนให้เฉียบแหลมได้ฉันนั้น" สุภาษิต บทที่ 27 ข้อ 17 ไม่ว่าเราจะเจออะไร ก็เหมือนการลับเหล็กให้คมขึ้น และ เราจะผ่านเรื่องต่างๆ ด้วยความเฉียบแหลมขึ้น ฉะนั้น บากบั่นยึดมั่นในความเชื่อ เราจะทรหดอดทนมากขึ้น เมื่อเราเลือกอยู่ในพระเยซูแล้วเราจึงไม่กลัวไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเหล่านั้น ไม่ว่าบททดสอบเป็นอย่างไรพระเยซูเป็นชัยชนะที่แท้จริงที่ชนะโลกนี้แล้ว ขอบคุณพระเจ้า

พระเจ้าอวยพระพรครับ เรื่องโดย : Jackkrit Anantakul Illustration : Jackkrit Anantaku